ΑΠ ΤΟ 1995 Η TECNOMOTOR ΕΑΙ ΣΥΕΤΑΙΡΟΣ ΜΕΓΑΛΩ ΕΥΡΩΠΑΚΩ ΕΤΑΙΡΕΙΩ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΑΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΩ ΛΥΣΕΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. ΑΥΤ ΕΑΙ Α ΜΕΓΑΛΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΕΙ ΕΡΕΥΑ ΑΓΟΡΑΣ, ΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ Α ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ 2/3 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Α ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ ΣΥΕΤΑΙΡΟ ΤΗ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΥΣΗ, ΕΠΙΣΗΣ Α ΕΣΩΜΑΤΩΟΥΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ, Α ΣΥΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΟΤΟΣ ΣΤΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ Α ΟΡΓΑΩΟΥΜΕ ΤΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΠΩΛΗΣΗ.

ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΣΥΕΤΑΙΡΟΙ ΜΑΣ ΕΙΑΙ:

                            

NEXION S.p.A. - Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di Minio srl

A sole shareholder Minio company


42015 Correggio (RE) Italy, Via Modena n°34 - Tel. +39 0522 747411 - Fax +39 0522 631997
C.F. 06260730012 – P.IVA 01700320359  - R.I. RE 06260730012 - R.E.A. di RE n° 207099
Registro PILE IT09060P00000347 - Registro AEE N. IT08020000002814 - Capitale Sociale Euro 9.000.000 i.v.
Powered by Webprofessional - Privacy